Vážení přátelé železnice

 

 

Dne 12. září 1913 vyjel na trať dlouhou 10,7 km první vlak Breitenauské dráhy. Tato 760 mm úzkorozchodná železnice byla od počátku poháněná elektricky. V roce 1966 byla osobní doprava bohužel ukončena. Koncem roku 2007 vznikl spolek "Přátelé Breitenauské dráhy".

 

Cílem našeho spolku je organizovat osobní dopravu na této historické úzkorozchodné železnici. To se nám daří, mimo jiné, díky podpoře členů z blízkého i dalekého okolí.

 

 

                                                    Provozní dny 2018

 

28.dubna        Oslava našeho 10-letého jubilea vzniku organizace, výstava, LGB a

                        Gartenbahn vlakové modely, jízda veteránem (autobus), výměnná burza

                        modelů, atd.

 

21.května        2 úzkorozchodné železnice v jeden den Feistritztal-Dráhy a Breitenauer-Dráhy,

                        návštěva setkání přátel tažných koní ve městě Breitenau.

 

16.června        Přepadení vlaku Breitenauer-Dráhy kovboji, Country hudba a tanec.

 

7.července      Den dětí a mládeže, zábava a hry

 

8.září               Ukončení sezóny a setkání příznivců kožených kalhot (lidové kroje), LGB a parková železnice, železniční

                        modely.